Uvell Opinion. Analys av opinion och politik. Och vägar till förändring.

markus@uvell.se   0733-93 17 17   @markus_uvell

Uvell Opinion hjälper dig att förstå opinonen och den politiska processen - och påverka dem. 

Många företag och organisationer lägger betydande resurser på att försöka förstå allmänhetens syn på deras verksamhet.

De som arbetar i politiskt exponerade sektorer följer dessutom noga den politiska utvecklingen i sina frågor.

Men ändå är det ofta något som saknas.

Samspelet mellan opinion och attityder å ena sidan och politik och regulatoriska frågor å den andra tappas lätt bort. Då blir förutsägbarheten mindre och riskerna större.

Uvell Opinion tar fasta på just detta samspel, och hjälper uppdragsgivare bättre förstå de drivkrafter som formar omvärlden.

I media