Maila mig på markus@uvell.se

Ring mig på 0733-93 17 17

Följ mig på Twitter på @markus_uvell

Markus Uvell

  • Jag är idag managing partner i det nystartade företaget Nordic PA Research, ett analys- och researchföretag inriktat på lobbying- och opinionsbildningsprojekt.
  • Som medgrundare och VD för omvärldsanalysföretaget United Minds var jag med och byggde upp en helt ny typ av konsultföretag, fokuserat på trend- och livsstilsdriven omvärldsanalys.
  • Som VD för undersökningsföretaget Demoskop arbetade jag med att utveckla den traditionella undersökningsverksamheten till en konsultverksamhet med syfte att förjdupa uppdragsgivarnas förståelse för hur omvärlden ser ut och hur den påverkar affärer och verksamhet.
  • Som chef för kommunikation och omvärldsanalys på Svenskt Näringsliv byggde jag upp en av Sveriges allra mest avancerade verksamheter för att följa och förstå opinionsförändringar och politik, samt identifiera möjligheter att öka stödet för fri företagsamhet bland medborgare och politiker.
  • Som VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för den liberala tankesmedjan Timbro utvecklade och ledde jag en omfattande verksamhet för idédebatt, opinionsbildning och nätverksbyggande i syfte att stärka stödet för fria marknader, fria människor och ett fritt samhälle.
  • Som konsult och partner på kommunikationsföretaget Kreab under tre olika perioder, senast som chef för dess verksamhet i Sverige, arbetade jag som rådgivare åt företag och organisationer som ville förstå och förändra förutsättningarna för sin verksamhet - särskilt med sikte på politiska och regulatoriska utmaningar.
  • Som föredragshållare har jag vid ett stort antal tillfällen talat om omvärldsförändringar, det politiska läget och förtsättningar att påverka samhällsdebatten för styrelser, företagsledningar, politiska församlingar och andra kvalificerade grupper.
  • Som författare har jag skrivit mängder av artiklar och fyra böcker om svensk politik och den svenska opinionen. De två senaste böckerna är "Folkhemspopulismen - berättelsen om Sverigedemokraternas väljare" och "Innerst inne - vad svenska folket egentligen tycker", den senare tillsammans med Carl Melin.